Contact

De Princenhoftocht wordt georganiseerd door de toercommissie van FietsFriezen. Deze commissie, bestaande uit Harry Pieters en Hans de Vries, organiseert naast de Princenhoftocht ook de Ronde van Friesland. Deze laatste toertocht wordt mede-georganiseerd met TRC Stiens, TFK Burgum, FTC Smallingerland en RTC Rally

 

Heb je een vraag voor de toercommissie, stuur dan een mail naar: info@princenhoftocht.nl